Missed Household Trash Đã lưu trữ

6019 Mcdougal Dr Fayetteville 28304, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7465750

Danh mục:

Missed Household Trash

Đã xem:

34 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

273143

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a service notice left at the residence?
Đáp. NO
Hỏi. Was the waste placed curbside by 7am?
Đáp. NO
Hỏi. Was the cart at least 4 feet from all obstructions?
Đáp. UNKNOWN
Hỏi. Was all of the waste inside approved containers?
Đáp. YES
Hỏi. Could the cart have been overweight?
Đáp. NO
Hỏi. Were there any unusual items placed out for collection?
Đáp. have Two extra bags

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.