Cave-In over the Sewer Đã lưu trữ

Bramell St & Fenkell St Detroit 48223 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7878402

Danh mục:

Cave-In over the Sewer

Đã xem:

58 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14684

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.