Investigate Manhole Cover Đã lưu trữ

Freud St & Chalmers St Detroit 48215 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8305338

Danh mục:

Investigate Manhole Cover

Đã xem:

38 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

22121

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue with the Manhole Cover?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the shape of the cover?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the nearest address to the manhole, or the street name?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the manhole between?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.