Được ghi nhận bởi: San Francisco (SF311)

Graffiti Được thừa nhận

The Embarcadero San Francisco CA 94111, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8824633

Submitted To:

SF311

Danh mục:

Graffiti

Đã xem:

44 lần

Vùng lân cận:

North Beach

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

13074801

Đã gắn thẻ:

trash, graffiti

Mô tả

Graffiti that is on top of a trash receptacle that is at the intersection of Embarcadero and Lombard Street. The trash receptacle is on the Embarcadero.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Contains racial slurs or profanity?
Đáp. No
Hỏi. Object ID # (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Object
Đáp. City receptacle

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video