Pothole Đã lưu trữ

19 Trainer Ave Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9668051

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

16 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Resident has a pothole infront of home 19 Trainer Ave. Their many potholes on the street

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc)
Đáp. infront of residency and many other
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Unknown
Hỏi. Is the pothole in the right-of-way?
Đáp. Yes

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.