Curbside Code Violation Đã lưu trữ

1721 Merry Oaks Dr Fayetteville 28304, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9791876

Danh mục:

Curbside Code Violation

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

351753

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Household debris stored curbside

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select the code violation.
Đáp. Items curbside do not meet guidelines

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.