Investigate Manhole Cover Đã lưu trữ

Grand River Ave & Northlawn St Detroit 48204 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9843610

Danh mục:

Investigate Manhole Cover

Đã xem:

49 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

40804

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue with the Manhole Cover?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the shape of the cover?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the nearest address to the manhole, or the street name?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the manhole between?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.