This is an unaffiliated request

Road surface Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

9934

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1317 lần

Vùng lân cận:

Mountain Lakes

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

drain problem, pothole

Mô tả

Road was dug up to lay drainage pipeline. Gouges, holes and dips remain. This road will destroy your car. Not fair.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.