Pretto

Xếp hạng: Kẻ báo thù Thành phố Điểm thưởng Công dân: 535
  • Bryant Ave S & 36th St W Minneapolis, MN 55409, USA - East Harriet
    garbage can on west side of bryant ave so at 36th street is overflowing
  • Street - Snow/Ice Đã lưu trữ
    3501 Dupont Ave S Minneapolis, MN 55408, USA - Calhoun
    snow/ice buildup blocking sidewalk access