This is an unaffiliated request

Parking Enforcement Đã lưu trữ

Northern Strand Community Trail Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1125601

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

86 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 1

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W002369-061514

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Parking Issue Type
Đáp. Illegally Parked Vehicle
Hỏi. Request/Concern Description
Đáp. Every weekend AM there are cars parked in the bike path crossing the parking next to the Do Wop Diner. Today I found the "do not park" sign lying flat on the ground

2 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Malden (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Malden (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.