Water Service Đã lưu trữ

4110b Spencer Street Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1657971

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Water Service

Đã xem:

103 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

72882

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your water service concern?
Đáp. Out of Water - Water Line.
Hỏi. Location?
Đáp. Residence
Hỏi. Adjacent Property Type?
Đáp. Residence

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.