Dangerous Building/Abandoned house Đã lưu trữ

1402 South Delaware Avenue Mason City, IA 50401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1752646

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Dangerous Building/Abandoned house

Đã xem:

2129 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Home has been vacant for 15 plus years. Three years ago they started working on house by tearing off siding. That was all that was done that year. The insulation blew around the neighborhood that winter. Last summer they dug up foundation. Hardly ever work on this place and it sits as an eyesore to neighbors.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the building/house open?
Đáp. Yes

4 Bình luận

  • Code Enforcement (Chính thức đã xác nhận)

  • Code Enforcement (Chính thức đã xác nhận)

  • Myrna Jensen (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Kyle Peterson (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.