Oil slick and nasty looking stuff Đã lưu trữ

1-131 W Border Rd Malden, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2604837

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Public Park

Đã xem:

1785 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

bridge, bench, test

Mô tả

At Fellsmere Pond on the Fellsmere Road side between the two benches there's a small bridge over what might be a brook. The water is covered with an oil slick and some very nasty looking stuff. It looks polluted and needs to be tested and taken care of.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Request
Đáp. Trash

10 Bình luận

  • City of Malden (Chính thức đã xác nhận)

  • poolguy@hawthorne (Khách)

  • Savetheducks (Khách)

  • Malden Family (Người dùng đã đăng ký)

  • fellsmere4life (Khách)

  • Guest (Khách)

  • Ward3Neighbor (Người dùng đã đăng ký)

  • concerned. citizen (Người dùng đã đăng ký)

  • Ward3Neighbor (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Một người dùng SeeClickFix nặc danh (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.