This is an unaffiliated request

street flooding Đã lưu trữ

1805 Beacon St Brookline, MA 02445, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

263360

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

646 lần

Vùng lân cận:

Brookline

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Mô tả

Both east and west bound sides of Beacon Street flooded between Dean Rd and Englewood Ave. Floods easily due to leaves clogging the storm drains in Beacon Street. Water is encroaching the curb to the subway trolley tracks. Water is also running down toward Waldstein Park and flooding park, and parking lot behind 1799/1801 Beacon St.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.