Private property tall grass Đã lưu trữ

64 Hillcrest Windsor, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 17815

ID Vấn đề:

2663706

Submitted To:

Windsor, CT

Category:

Private property tall grass

Đã xem:

497 lần

Vùng lân cận:

Windsor

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

This house appears to be abandoned and the grass is tall.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Describe the location (ex: front yard of 123 Main Street)
Đáp. front and sides
Hỏi. How long has it been like that?
Đáp. unknown
Hỏi. Is the property vacant or occupied?
Đáp. Vacant

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.