Blocked Catch Basin Đã lưu trữ

790 Chalmers Street Detroit, Michigan Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2951430

Danh mục:

Blocked Catch Basin

Đã xem:

1877 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2951430

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Được sao lại bởi:

4526136, 2951424, 2370996, 2855007, 2672462

Mô tả

Flooding in alley and yard

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the blocked basin?
Đáp. Alley
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. 790 Chalmers
Hỏi. 1st Street:
Đáp. Jefferson
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. Freud

9 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.