Illegal Dumping Đã lưu trữ

52-54 Linden St Salem, MA 01970, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3325072

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Illegal Dumping - Bulk Item

Đã xem:

164 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the illegal dumping on private property or public property?
Đáp. Public
Hỏi. If you are you able, please identify the nature of the debris or items.
Đáp. Couches

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.