Abandoned / Inoperative Vehicle (on private property) Đã lưu trữ

1313 51st Ave N St. Petersburg, FL 33703, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3645730

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Abandoned / Inoperative Vehicle (on private property)

Đã xem:

234 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

3657679

Mô tả

Inoperative van and at least two operating cars parked on front yard daily. Looks very junky and am also concerned about this non used van which is most likely inoperable and not used being stored in the front yard for months now. The yard looks like a used car parking lot. Please address. Lawn is very rarely mowed either. They are renters but it just makes the neighborhood look like a trash dump.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the vehicle? Abandoned / inoperative vehicles in the street need to be reported to the St Petersburg Police Department by calling 727-893-7780
Đáp. Yard

  • Được thừa nhận Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

  • Codes Compliance -6 (Chính thức đã xác nhận)

  • Codes Compliance -6 (Chính thức đã xác nhận)

  • Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.