Water Leak Đã lưu trữ

18 Weston Street Burlington, VT Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4075328

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Water Leak

Đã xem:

109 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Customer called in with a leak at meter in basement.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of suspected leak?
Đáp. Inside House/Building
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Trickling

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.