Health Dept-Misc Complaints Đã lưu trữ

276 Mt Lucas Rd Princeton, NJ 08540, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1485

ID Vấn đề:

4211681

Category:

Health Dept-Misc Complaints

Đã xem:

479 lần

Vùng lân cận:

Princeton North

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Just wonder how we can push PSEG restore our area as promised last night 11:15 pm.

Now, they pushed to 03/10 11:45 PM, this ridiculous and it seems to me they don't pay enough attention on us at all !

With most of Princeton residents have electricity, seems we are the only ones in town suffering now.

I was on the phone 2 hours and can't get through to PSEG

Now we need to find a place to take shower ...


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.