City Code Violation         Đã lưu trữ

200 Park Bridge Ln Roswell, GA 30075, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4591006

Submitted To:

Roswell, Georgia

Category:

City Code Violation        

Đã xem:

56 lần

Vùng lân cận:

Roswell

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, blighted property

Mô tả

As of today, the sidewalk is still blocked by weeds taller than 3 feet.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select from the options below:
Đáp. Tall Grass

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.