Được ghi nhận bởi: City of Houston

Nuisance On Property Được thừa nhận

5002 Lillian Street Houston, TX 77007, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5101054

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

156 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

317838

Đã gắn thẻ:

trash, overgrowth

Mô tả

Overgrown lot, trash cans in driveway

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Weeds/brush
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Park

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video