BEAUTIFICATION: Street Sweep Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5363824

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

BEAUTIFICATION: Street Sweep

Đã xem:

23 lần

Vùng lân cận:

Macon

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Please sweep this street - All of the surrounding streets have work orders for sweeping as well,. Also, Tuesday is not a good day to come - everyones trash bins are parked on the street.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please indicate - St-Dr-Ave-Terr, Cir, other
Đáp. Street
Hỏi. Please indicate North, South, East, West, None, Other
Đáp. Non Applicable

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.