Sidewalk Issue Đã lưu trữ

49 Cedar Rd North Medford, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5415548

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Sidewalk Issue (asphalt/concrete)

Đã xem:

94 lần

Vùng lân cận:

Medford

Được báo cáo thông qua:

http://www.medfordma.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

OUTSIDE OF FRONT GATE PEAR TREE ROOT HAS LIFTED SIDEWALK AND ISCAUSING A HAZARD AND I AM UNABLE TO BE NEGOTIATE SAFELY.. I AM ELDERLY AND HANDICAPPED AND IT IS PRESENTING IMMEDIATE DANGER TO MYSELF AND ALL WHO USE SIDEWALK TO ACCESS MY RESIDENCE

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of sidewalk?
Đáp. asphalt
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Tree Root Lifting Sidewalk

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.