Street - Snow/Ice Đã lưu trữ

2109 30th Ave S Minneapolis 55406, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 320

ID Vấn đề:

5440277

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Street - Snow/Ice

Đã xem:

41 lần

Vùng lân cận:

Seward

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

330549

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

The city completely plowed in the alley with ice

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address or intersection closest to the snow/ice location
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If Other, please specify:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Any other details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the problem by a school?
Đáp. No
Hỏi. What is the specific problem?
Đáp. Alley Approach

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.