Codes Compliance Đã lưu trữ

307 62nd Ave N St. Petersburg, FL 33702, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5716237

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Codes Compliance

Đã xem:

69 lần

Vùng lân cận:

St. Petersburg

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Bản sao của:

5186241

Mô tả

Additional trash has piled up behind property. Codes acknowledged last week's report, but nothing has been enforced. Mattresses and large items have been laying in yard/driveway of property for weeks.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Junk/outdoor storage
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.