Tree Concern Đã lưu trữ

11701 Morningmist Ln Columbia, MD, 21044, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 481140

ID Vấn đề:

5888443

Submitted To:

Howard County, MD

Category:

Tree Concern

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Columbia

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, overgrowth

Mô tả

The corner of Morningmist Lane and Bright Passage there is tree that is overgrown. Needs to be trimmed back. Near the light post.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the tree?
Đáp. Corner of Morning Mist Lane and Bright Passage
Hỏi. Select the concern
Đáp. Hanging limbs over the road or sidewalk

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.