Được ghi nhận bởi: City of Houston

Nuisance On Property Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6190670

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

64 lần

Vùng lân cận:

Greater Heights

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

354516

Đã gắn thẻ:

overgrowth, mosquito

Mô tả

Yard is severely overgrown and is breeding mosquitoes

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Weeds/brush
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Church

Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video