Parks, Playgrounds and Dog Runs Đã lưu trữ

25 W Hamilton Pl Jersey City 07302, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 15300

ID Vấn đề:

6917441

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Parks, Playgrounds and Dog Runs

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Large branch and smaller ones fell from trees and are laying in grassy triangle area behind playground.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please Select what type of Maintenance you are requesting.
Đáp. Park Maintenance
Hỏi. Please select an issue below:
Đáp. Other
Hỏi. Name of Park
Đáp. Hamilton Park
Hỏi. Please provide a description of the help you need:
Đáp. Large branch and smaller ones fell from trees and are laying in grassy triangle area behind playground.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.