Residential Large Item Pick Up Đã lưu trữ

4216 Rio Colorado Rd Nw Albuquerque, NM, 87120, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 957700

ID Vấn đề:

6999173

Submitted To:

City of Albuquerque

Category:

Residential Large Item Pick Up

Đã xem:

9 lần

Vùng lân cận:

Rancho Sereno

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

191120-000416

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

Sofa and TV

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of large item?
Đáp. Other
Hỏi. What day is your trash pick up?
Đáp. Sunday
Hỏi. What is your large item that you want to be picked up? (e.g. couch, chair, air-conditioner)
Đáp. couch and TV

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.