Street Pothole Concern Đã lưu trữ

5715 Telegraph Rd Toledo, OH 43612, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7169854

Danh mục:

Street Pothole Concern

Đã xem:

30 lần

Vùng lân cận:

North Towne

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

282429

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

potholes

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the address or location of the pothole concern?
Đáp. 5715 telegraph road
Hỏi. Is the pothole large enough that a barrel should be placed immediately?
Đáp. No
Hỏi. Do you know if the pothole is located in the north, south, east, west, center lane or intersection?
Đáp. North
Hỏi. Please briefly describe the situation.
Đáp. potholes

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.