Cave-In over the Sewer Đã lưu trữ

22600 Fenkell Ave Detroit, MI 48223, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8473253

Danh mục:

Cave-In over the Sewer

Đã xem:

30 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

23884

Mô tả

This is getting worse. theres an orange barrel over it.


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.