Trash or Illegal Dumping Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9155399

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Trash or Illegal Dumping

Đã xem:

77 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, bench, bike concern

Mô tả

Illegal fireworks left on bench in public scenic outlook off of bike path. It is the new scenic outlook and between fitness station number four and North Beach.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on public or private property?
Đáp. Public

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.