Được ghi nhận bởi: Fayetteville, NC

Limb Collection Information Được thừa nhận

4105 Dellwood Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9770723

Danh mục:

Limb Collection Information

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

351010

Mô tả

Limb pick up please.


  • Fayetteville, NC (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận FayFixIt (Automatic) (Chính thức đã xác nhận)

  • SW Admin User (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video