Được ghi nhận bởi: Westfield, MA

Other Issues Được thừa nhận

5 Green Avenue Westfield, MA, 01085, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9820148

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Other Issues

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

The sidewalk on Green Ave is very dangerous to walk on.


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video