Environmental Complaint (Garbage & Debris, Weeds/ Vegetation, etc.) Đã lưu trữ

108 Delancy St Newark, NJ, 07105, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9917625

Submitted To:

City of Newark

Danh mục:

Environmental Complaint (Garbage & Debris, Weeds/ Vegetation, etc.)

Đã xem:

28 lần

Vùng lân cận:

South Ironbound

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk, odor, blighted property

Mô tả

Pipe in front of the building, feces is coming out the pipe onto the sidewalk, horrible smell feces everywhere. Residents are afraid to confront the owner

cũng đã hỏi...
Hỏi. Select item of complaint
Đáp. Garbage and Debris
Hỏi. Is it on public or private property?
Đáp. Private Property
Hỏi. Where is the nest located? (Please be descriptive on the exact location i.e tree, bench, pole, etc.)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.