Sidewalk - Damaged/Broken Đã lưu trữ

5641 Morgan Avenue South Minneapolis, MN 55419, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 165

ID Vấn đề:

1101860

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Sidewalk - Damaged/Broken

Đã xem:

78 lần

Vùng lân cận:

Armatage

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

37847

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are you the property owner?
Đáp. No
Hỏi. What is the condition of the sidewalk?(select the most appropriate)
Đáp. Other
Hỏi. If Other, please specify:
Đáp. Blocked by downed tree limb.
Hỏi. Additional details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Vấn đề Lân cận

  • Được thừa nhận Minneapolis 311 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Minneapolis 311 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.