Nuisance On Property Đã lưu trữ

4501-4517 Maxie Street Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1606042

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

44 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

69507

Mô tả

This pile of trash has been on this property for some time. More trash has been piling up. Can this be picked up soon please? Thank you in advance.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Trash/rubbish
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Park

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.