Remove Dead Animal from City Street or Curb Đã lưu trữ

901-911 Hemphill St Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2997771

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Remove Dead Animal from City Street or Curb

Đã xem:

183 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

156367

Đã gắn thẻ:

roadkill

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the location of the animal?
Đáp. City Street
Hỏi. What Type of Animal Is it?
Đáp. Dog

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.