Pothole Đã lưu trữ

Belt Route Salt Lake City, Utah Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 285

ID Vấn đề:

3493262

Submitted To:

Utah DOT

Category:

Pothole

Đã xem:

755 lần

Vùng lân cận:

Poplar Grove

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Bản sao của:

3558523

Mô tả

Crossing all lanes, where two joints come together. Big holes creating nasty jolting at high speeds.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What direction were you traveling when you noticed the pothole?
Đáp. Northbound
Hỏi. What lane is the pothole in?
Đáp. Other

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.