Tree Trimming Đã lưu trữ

338 Concord St New Haven, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 643860

ID Vấn đề:

3524240

Category:

Trimming - Priority 1

Đã xem:

437 lần

Vùng lân cận:

East Shore

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Resident called to report huge branches feel last night and currently have 2 hangers. Also check branches that's entangled in the wires. Please assist.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.