Codes Compliance Đã lưu trữ

710 35th Ave S Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3819840

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

610 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

drug dealing

Được sao lại bởi:

3826150, 5040964

Mô tả

Another mess of a house on 35th ave s
Who is the inspector for this are? We are tired of the run down house in our hood. Need help to clean it up for the drugs and deplorable conditions

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues

 • Đã đóng Parks & Rec 1 (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

 • Codes Compliance -6 (Chính thức đã xác nhận)

 • Codes Compliance -6 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • BruceFilmoreDunn (Người dùng đã đăng ký)

 • Lakewood Terrace (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.