Other Đã lưu trữ

101–399 Ne 12th St Gainesville Fl 32601 United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 24980

ID Vấn đề:

4029803

Submitted To:

Roads & Streets

Category:

Other

Đã xem:

597 lần

Vùng lân cận:

311GNVPolice Sector 3

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

hydrant

Mô tả

Fire hydrant leaking.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the issue so we may route your request to the appropriate department and service area for resolution.
Đáp. Fire hydrant leaking. It looks like water is gushing out from underneath the hydrant.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.