Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

5115 Macarthur Blvd Oakland, CA 94619, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 3565

ID Vấn đề:

4038601

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

213 lần

Vùng lân cận:

Mills College

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

787557

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Junk
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Don't Know / No Answer

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.