Missed Trash Pickup Đã lưu trữ

289 Windsor Cambridge, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 116985

ID Vấn đề:

4564738

Submitted To:

Cambridge, MA

Category:

Missed Trash Pickup

Đã xem:

153 lần

Vùng lân cận:

The Port

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.