Sidewalk/Curb Repair Đã lưu trữ

7387 18th Street North Saint Petersburg, FL 33702, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5076138

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Sidewalk/Curb Repair

Đã xem:

203 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, sidewalk

Được sao lại bởi:

5626008

Mô tả

This is my third request for this hole at the end of my driveway to be fixed. It is now a gully that collects water and bangs my car suspension every time I pull in the driveway. Soon I will be requesting repairs for my struts! PLEASE FIX NOW

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a curb or sidewalk issue?
Đáp. Curb
Hỏi. Location of sidewalk/curb issue?
Đáp. Drainage curb at end of driveway
Hỏi. Is the sidewalk made of hex blocks?
Đáp. No

14 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.