General Code Issue Đã lưu trữ

2010 Nw 36th Dr Gainesville, FL, 32605, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 114190

ID Vấn đề:

6950773

Submitted To:

Other

Category:

General Code Issue

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

311GNV Police Sector 1

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

6+ car parked in yard and driveway.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the potential code-related issue.
Đáp. Vehicles in yard
Hỏi. Is this issue related to a rental property?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.