Graffiti Đã lưu trữ

565 Massachusetts Ave Cambridge 02139, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8137931

Submitted To:

Cambridge, MA

Danh mục:

Graffiti

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

The Port

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Anti Semitic graffiti on the rear of Hilton’s Tent City claiming Bill Gates is part of a Zionist Covid conspiracy.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the graffiti profane?
Đáp. Yes

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.