Traffic Signals Đã lưu trữ

2100-2188 Congress Ave Houston, TX 77003, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2769783

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

145 lần

Vùng lân cận:

East End

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

142664

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Timing - Traffic Signals.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. bad timing
Hỏi. Problem occurs at what time of day?
Đáp. 4pm-7pm
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. All

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.