Trees (Street Trees) Đã lưu trữ

1224 College Street Alameda, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3321438

Submitted To:

City of Alameda

Danh mục:

Trees (Street Trees)

Đã xem:

727 lần

Vùng lân cận:

Alameda

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

> There is a very large, hollow tree that is concerning. How do I request it be looked at please?
>
> It is in front of 1222/24 College Ave, 94501.
>
> Thank you,
> Gayle Hetzler
> 1223 College Ave
> 94501

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select from the drop down menu what this request is about.
Đáp. Other
Hỏi. Please briefly describe the situation.
Đáp. Possible hollow in the tree

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.